16 listopada - hala sportowa trening ministrantów godz. 16.30 - 17.30


16 listopada - spotkanie młodzieży godz. 19.00


17 listopada - zbiórka kandydatów na ministrantów oraz SPOTKANIE RODZICÓW KANDYDATÓW godz. 9.00


17 listopada - zbiórka ministrantów godz. 10.00


17 listopada - próba Scholi Dziecięcej godz. 11.30


18 listopada - Msza z udziałem dzieci podczas której śpiewa Schola dziecięca godz. 11.30


18 listopada - Próba Zespołu Młodzieżowego godz. 15.00

 


18 listopada - Msza z udziałem młodzieży na której śpiewa Zespół Młodzieżowy godz. 17.00


21 listopada - spotkanie ROKU WIARY temat "Wiara w Starym Testamencie. Co jest jej treścią? Wiara w Nowym Testamencie. Co jest jej fundamentem?" godz. 17.30


23 listopada - spotkanie młodzieży godz. 19.00


24 listopada - próba Scholi Dziecięcej i spotkanie przy kawie z rodzicami dzieci godz. 15.00


24 listopada - SPOTKANIE PRZY KAWIE I CIASTKU Z RODZICAMI MINISTRANTÓW godz. 17.45


25 listopada - Msza z udziałem dzieci godz. 11.30


25 listopada - próba Zespołu Młodzieżowego godz. 15.00


25 listopada - Msza z udziałem młodzieży godz. 17.00 i po Mszy liturgia Słowa dla kandydatów do bierzmowania


28 listopada - Spotkanie roku wiary godz. 17.30


30 listopada - spotkanie młodzieży godz. 19.00


1 grudnia - Wielki Turniej Piłkarski Ministrantów z udziałem 12 drużyn z Archidiecezji, hala sportowa Rydzyna godz. 10.30


2 grudnia - uroczyste przyjęcie do ministrantów 18 kandydatów godz. 11.30

f t g